Специализирани В и К услуги

Под специализирани ремонти ние разбираме всички ремонти, които не могат да бъдат извършени от други фирми и майстори. Доказателство за което са нерешените ВиК проблеми, независимо от огромното количество ВиК услуги, предлагани от ВиК фирми в последните години. Всички тези нерешени и натрупани през годините проблеми представляват интерес за нас. Ако и Вие имате нужда от това да бъдат разрешени, моля обърнете се към нас! Специализирани ВиК услуги се извършват от нашата фирма и се отнасят за всички проблеми, натрупани и нерешени през годините във всички сфери на вътрешносградната водопроводна и канализационна разпределителна мрежа в сутерен, вертикални щрангове, хоризонтални разводки или външно сградно, площадково ВиК, дъждоприемни шахти– Д.Р.С.М.Р. – част ВиК. Това са проблеми, възникнали още от времето на княз Батемберг и цар Борис III, поради неправилно стопанисване на сградните, канализационни и водопроводни мрежи от водопроводчици, изпълняващи ВиК услуги в държавни фирми, както и водопроводчик или група водопроводчици, изпълняваши ВиК услуги София в набързо проектираните множество сгради на територията на България. Изборът на ниско квалифицирани ВиК майстори и ВиК материали със съмнително качество води до задълбочаване на проблема и множеството аварийни течове по водопроводната, канализационната, както и вътрешносградна мрежа за ниска зона, касаеща по-ниските блокове, и висока зона („чадър”), която е с горно разпределителна водопроводна мрежа и се касае за високите ЕПК, ЕК, скелетни и пакетоподигащи, монолитни конструкции на високите сгради до 22 етажа (или над 22ет. в бъдеще време). Нашата фирма има афинитет към специализираните ремонти. Разрешаваме ВиК проблеми, натрупани през годините във всички сфери на сградния фонд в България, поради неправилно извършени ВиК услуги в София от други водопроводчици с липса на познания и образователен ценз в тази област, които са допуснали груби нарушения на Правилника за вътрешно ВиК на сгради на проф. Х. Хаджиев, както и на Правилника за външен водопровод и канал на проф. Д. Върбанов. Това са основните причини за наслояването на всички ВиК проблеми от водохващанията и резервоарите през цялата сключена водопроводна и канализационна мрежа до сградните водопроводни и канализационни отклонения и инсталации, обхващащи хоризонталната разпределителна водопроводна мрежа, респективно канализационния оток в събирателната канализационна мрежа в мазето (сутерена) обхващаща всички ревизионни шахти до сборна ревизионна шахта преди сградно канализационно отклонение, вертикалните водопроводни клонове, вертикалните канализационни клонове, хоризонталните разводки в апартаментите до критичния прибор(най-отдадечения и най-високо разположен водочерпен прибор). Откриване(без къртене) на течове в канализационната и водопроводна мрежа чрез видеодиагностика, ултразвукова диагностика и термограф  и прецизно отстраняване на скрити течове.

Вижте Online магазин - Подбрани Стоки с Доказано Качество на Ниски цени!