Стандартни В и К услуги

Стандартните ВиК услуги са всички видове дейности, които могат да бъдат извършени от водопроводчици, на които не са им чужди, т.е. могат да четат/ да разпознават ВиК чертежите върху архитектурни подложки в плановете на проектосметните документации, аксионаметрията част ВиК, както и да могат да виждат пространствено всички ВиК проблеми, възниканали от ВиК ремонти, също и да могат в „Перспектива” да решават проблеми, свързани с площадкова канализация, хоризонтална разпределителна канализационна мрежа, сградноканализационно отклонение; каломасноуловители, мазниноуловители с други думи целият път от отдушника на покрива, независимо от конструкцията на сградата, през вертикалните канализационни клонове, събирайки оттока от всички водочерпни прибори през хоризонтална разпределителна канализационна мрежа, обхващаща, разбира се, вътрешните ревизионни шахти, през сградно-канализационно отклонение до външна ревизионна шахта, зауствайки се в главните и магистралните колектори на външната сключена канализационна мрежа с множество шахти от различен тип. Към Стандартни ВиК услуги София спадат - всички видове машинно отпушване и отпушване на канал с вода под налягане; видеодиагностика за установяване на точното място на запушване и ревизиране на състоянието на тръбите; аварийни ВиК ремонти (реагиране до 1час за ф-ми подписали с нас договор за София) и планови ремонти; монтаж на Помпено-хидрофорни станции; ремонт на външни водопроводни и канализационни мрежи. Домашни ВиК проблеми с които може да се справите сами без да давате пари - Домашният Ви ВиК майстор Ви дава 10 – полезни съвета ако все пак не успеете за КОНТАКТИ с нас.

Предпочитаните от нашата фирма за монтаж в баня смесители, моноблок, структури т.е. всичко за обзавеждане на баня  с 5год. Гаранция, сервиз и резервни части са Видима и Идеал Стандарт и плочки за баня от КАЙ Груп.

- Монтаж на Пожарни касети, Пожарни инсталации 2" от Поцинковани тръби, Пожарни кранове, Външно Пожарни хидранти, Вътрешно Спринкерни и Дренчерни инсталации. Цени по договаряне.

Вижте Online магазин - Подбрани Стоки с Доказано Качество на Ниски цени!      Посетете "КАНЕЛКАТА"